0878 665 477

AGFA – AMBI SILETTE

AGFA – AMBI SILETTE

260.00лв.

Availability: In Stock

След като направите своята поръчка, ще може да прикачите снимка или архив от снимки, които искате да използваме за този продукт.

SKU: AGFA AMBI SILETTE. Катергория: . Tag: .

Описание

AGFA – AMBI SILLETE – ГФР

Произвежда се от 1957 до 1961 год.

35 mm. Телеметрова камера с централен затвор и сменяеми обективи.

Произвежда се от завода AGFA в Мюнхен.

Обективи – 35, 50, 90 и 135mm. – на байонетен монтаж.

Диафрагма от 2.8 до 22.

Фокусирането става с телеметър.

Скорости на затвора Sinkro Compur от 1sek., 1/2, 1/4, 1/8, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500.

Синхрон за светкаица Х и М.

Самоснимачка V.

Има капак, който затваря и отваря Телеметровия панел.

Максимално на брой скорости при централен затвор и сменяеми обективи.

Превключвател при смяна на обективите 50, 35 и 90 mm.

При промяна на позицията на плъзгача за обективите  във визьора се появява светла рамка съответстваща на правилния обектив и евентуалния кадър.

Този фото апарат е наричан Leica за по-бедните фотографи.

AGFA – AMBI SILLETE – GFR

It was produced from 1957 to 1961.

35 mm. Telemeter camera with central shutter and interchangeable lenses.

It is produced by the AGFA plant in Munich.

Lenses – 35, 50, 90 and 135mm. – on bayonet mounting.

Aperture from 2.8 to 22.

Focusing is done with a telemeter.

Sinkro Compur shutter speeds of 1sec., 1/2, 1/4, 1/8, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500.

Synchronous for lightning X and M.

Self-timer V.

There is a lid that closes and opens the Telemeter panel.

Maximum number of speeds with central shutter and interchangeable lenses.

50, 35 and 90 mm lens change switch.

When you change the position of the lens slider in the viewfinder, a bright frame appears corresponding to the correct lens and the possible frame.

This camera is called Leica for poorer photographers.